מדיניות פרטיות לאפליקציית קליפ קול

מדיניות פרטיות

מאחר שחברת קליפ איט בע"מ (להלן: "החברה"), הבעלים של אפליקציית קליפ קול (להלן: "האפליקציה"), מכבדת את פרטיות המשתמשים באפליקציה, החליטה החברה לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות באפליקציה, והיא מתחייבת כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו.


מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באפליקציה, וכיצד משתמשת החברה במידע הנמסר לה על-ידי המשתמשים באפליקציה או הנאסף על-ידה בעת השימוש באפליקציה.

החברה תציין, כי כל האמור במדיניות הפרטיות הנ"ל כפוף לתנאי השימוש של האפליקציה שאושרו על ידי המשתמש.


כללי

בעת שימוש באפליקציה נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמו ובכתובתך, מוצרים ושירותים שרכשת, אמצעי התשלום ששימשו אותך, תוכן שצפית בו וכיוצא בזה. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין, לדוגמה בעת שתירשם לאפליקציה. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך, זהו מידע סטטיסטי ומצטבר, וחלק מהמידע מאפשר את זיהוייך.


רישום לאפליקציה

ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לאפליקציה, החברה תבקש ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים.


מאגר המידע

הנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של החברה. מאגר המידע של החברה שמור בשירותי ענן שעשויים להשתנות מעת לעת. לשירותי הענן עשויים להיות תנאי מדיניות פרטיות שונים משלהם.


השימוש במידע

השימוש במידע שנאסף, ייעשה על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, בין היתר על מנת:

 • לאפשר להשתמש באפליקציה.
 • לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באפליקציה.
 • לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.
 • לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתרים ו/או באפליקציה - לרבות פרסום מידע ותכנים.
 • כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באפליקציה לתחומי ההתעניינות שלך.
 • להקל על השימוש באפליקציה.

המידע שישמש את החברה יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית, ואולם חלק מן המידע שישמש את החברה יהיה מידע אישי ומזוהה.

מסירת מידע לצד שלישי

החברה רשאית להעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באפליקציה, בתמורה או שלא בתמורה, בין היתר במקרים המפורטים להלן:

 • אם תרכוש מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות האפליקציה (לרבות על ידי הקלקה על פרסומות), יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה;
 • במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה;
 • אם תבצע באפליקציה פעולות שבניגוד לדין;
 • אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;
 • אם החברה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האפליקציה לתאגיד כלשהו או במקרה שבו החברה תשתף פעולה עם גוף מסחרי אחר, וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האפליקציה עם פעילותו של צד שלישי;
 • החברה תהיה רשאית להעביר מידע פרטי לצדדים שלישיים, לרבות בתמורה, כל עוד לא יהיה בהעברת המידע משום עבירה על חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 1981, ואתה מסכים כי החברה תוכל להעביר מידע פרטי שלך לצדדים שלישיים.

Cookies

האפליקציה עושה שימוש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באפליקציה, לאימות פרטים, כדי להתאים את האפליקציה להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.


פרסומות של צדדים שלישיים

החברה מתירה לחברות אחרות לנהל את מערך הפרסומות באפליקציה. המודעות שבהן אתה צופה בעת הביקור באפליקציה מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה חברות אלה מציבות (או עשויות להציב) Cookies אצלך. ה-Cookies מאפשרים להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של החברה.

אבטחת מידע

החברה מיישמת מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

זיהוי משתמשים

החברה שומרת קבצים המאפשרים זיהוי של משתמשים, בהתאם לכתובות האינטרנט (IP Address) מהן התחבר המשתמש. החברה לא תעשה שימוש במידע זה אלא על פי הצורך.

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

שינויים במדיניות הפרטיות

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה.
1046\1\12